Informacja – obowiązujący wzorzec regulaminu

Informacja – obowiązujący wzorzec regulaminu

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że z dniem 5 listopada 2021 r. zmienią się przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, konieczne jest wprowadzenie zmian obowiązującego Państwa wzorca regulaminu. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe (opłaty nie zostaną podwyższone lub obniżone) oraz na parametry jakościowe świadczonych na Państwa rzecz usług.

Nowelizacja przepisów jedynie zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień. Od dnia wprowadzenia poniższych zmian będą Państwo mieli możliwość dokonania płatności w formie gotówkowej w Biurach Obsługi Klienta.

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą firmę, serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług. Poniżej przedstawiamy zmienione postanowienia regulaminu.

Informacja o zmianie

Share this post

Skip to content