Zmiana wzorca regulaminu

Zmiana wzorca regulaminu

Szanowni Państwo,

w związku z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1703), konieczne jest wprowadzenie zmian do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu. Wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych na Państwa rzecz usług. Celem ustawy – a zatem i omawianych zmian we wzorcu regulaminu – jest zwiększenie poziomu ochrony abonentów przed przestępstwami popełnianymi z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych. Opisane poniżej modyfikacje będą miały zatem dla Państwa korzystny wydźwięk.

Pełna treść zmian w dołączonym pliku.

Komunikat o zmianach

Share this post

Skip to content